From the recording RUŽA HRVATSKA

In cart Not available Out of stock

Lyrics

DALMATINSKA PISMO MOJA

Odavno te lipšu nisan čuja, sve ti riči pizaju ka zlato
Pivaš, oriš, o jubavi zboriš, ponosiš se imenon i glason.
Štuješ povist zem’ju roda moga, uzoritu svak te sluša rado
Tepliš dušu i lagodiš srcu, intrigaješ i staro i mlado.

Pismo mora, kamena i škoja, dalmatinska lipa pismo moja
Prođi noćas pjacon i kaleton zapivaj mi srcon i dišepton.
Pismo moja, pismo Dalmacije, uveja bi da mi tebe nije,
Ti si moja radost i lipota, zlatna nota i kapja života

Otvori mi ponistre i škure da te slušan do u sitne ure
Klapo moja, pismon me usrići, na’rani mi dušu lipon riči

Pismo mora, kamena i škoja, dalmatinska lipa pismo moja
Prođi noćas pjacon i kaleton zapivaj mi srcon i dišepton.
Pismo moja, pismo Dalmacije, uveja bi da mi tebe nije,
Ti si moja radost i lipota, zlatna nota i kapja života
Ti si moja radost i lipota, zlatna nota i kapja života