0:00/???
  1. PISMO ĆALI

From the recording TVOJA DOMOVINA

In cart Not available Out of stock

Lyrics

PISMO ĆALI (Ćale moj)
(u čakavskom dijalektu)

Sad san naresa doša san velik mater govori da san ti nalik,

i da san isti ka tvoja slika, kad si se ono s materon slika. Ćale moj…

Svak mi se ruga da si uteka - mater govori da si joj reka -

zdravljon se kleja da ćeš se vratit, oli životon svojin to platit.

Ćale moj, Ćale moj…


Čekan te uvik da nan se vratiš - niko ne misli da svoj dug platiš -

ven da uz mater u miru živiš, pa da nan kuću opet oživiš. Ćale moj…

Mater će umrit od velog jada - ko će pogledat na mene tada?

Vrati se ćale puno te molin, baren brez šolda, jerbo te volin,

Ćale moj, Ćale moj…