DANIJELA 

Bilo je vrijeme sunca kad oči su se srele pod nebom Rivijere, 

Bilo je vrijeme sunca što prosulo se na nas i ljubav procvijeta. 

Bilo je vrijeme ruža kad ruke su se srele na pijesku Rivijere, 

Bilo je vrijeme ruža a ona bješe ljepša od najljepšeg cvijeta. 

   

Danijela, Danijela, još me peče, još me uvijek boli, 

    Danijela, Danijela, samo jednom srce ludo voli, 

        //: Al’ sudbina drugo je htjela, i zalud su srca se klela. 

            Od ljubavi osta tek sjena, Danijela, Danijela. :// 

 

Bilo je vrijeme ruža kad ruke su se srele na pijesku Rivijere,  

Bilo je vrijeme ruža a ona bješe ljepša od najljepšeg cvijeta.  

     Danijela, Danijela, još me peče, još me uvijek boli,  

     Danijela, Danijela, samo jednom srce ludo voli,  

       //: Al’ sudbina drugo je htjela, i zalud su srca se klela.  

            Od ljubavi osta tek sjena, Danijela, Danijela. ://  

DANIJELA 

It was the time of the sun when eyes met under the sky of the Riviera. 

It was the time of the sun which poured over us and love blossomed. 

It was the time of roses when hands met on the sands of the Riviera. 

It was the time of roses and she was more beautiful than the most beautiful flower. 

    Danijela, Danijela, I'm still burning, I'm still in pain. 

    Danijela, Danijela, only once does a heart love madly. 

         //: But fate wanted something else, and hearts swore in vain. 

             Love is only a shadow, Danijela, Danijela. ://

 

It was the time of roses when hands met on the sands of the Riviera.  

It was the time of roses and she was more beautiful than the most beautiful flower.  

    Danijela, Danijela, I'm still burning, I'm still in pain.  

    Danijela, Danijela, only once does a heart love madly.  

         //: But fate wanted something else, and hearts swore in vain.  

             Love is only a shadow, Danijela, Danijela. ://